External assurance

Som tillverkare och leverantör av medicintekniska produkter agerar vi i enlighet med flera regler och standarder. Vi uppfyller kraven enligt det europeiska direktivet för medicintekniska produkter (MDD 93/42/EEC och 2007/47/EC), samt dess motsvarigheter i Kanada, Japan ochTaiwan. Det visuella beviset för vår efterlevnad av MDD är CE-märkningen av våra produkter.

Vi följer också Quality Systems Regulation (21 CFR section 820), under överinseende av Food and Drug Administration, FDA in the USA.

Typ
Varumärke
OK
pdf
ISO 13485 Certificate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim
pdf
ISO 13485 Certificate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim

ISO 13485 CMDCAS Certficate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim
ISO 13485 CMDCAS Certficate DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH Mannheim

pdf
ISO 14001 Certificate DENTSPLY IH AB Mölndal
pdf
ISO 14001 Certificate DENTSPLY IH AB Mölndal

DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003 and 2012
DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003+2012
DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003 and 2012
DENTSPLY Implants NV Hasselt ISO 13485 Certificate 2003+2012
049