Upptäck ATLANTIS™ ISUS – Suprakonstruktioner för implantat

ATLANTIS ISUSATLANTIS ISUS erbjuder ett stort utbud av dentala suprakonstruktioner för implantat; fast eller avtagbar protes samt täckproteser. Till skillnad från gjutna supraskonstruktioner fräses ATLANTIS ISUS ur solida block av titan eller kobolt-krom vilket eliminerar risken för poröst material.

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat tillverkas genom den senaste utvecklingen inom CAD/CAM teknologin, och stöds av datorbaserad industri- och medicinteknisk expertis.

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat erbjuder följande fördelar:
Precision med spänningsfri passform, finns för alla store implantatsystem, stor flexibilitet vid val av terapi och utformning, förenklad och effektiv orderbeställning on-line.

Learn more about ATLANTIS ISUS patient-specific suprastructures beyond CAD/CAM (pdf)

Avtagbar protetik

ATLANTIS™ ISUS 2in1

ATLANTIS ISUS 2in1 avtagbar hybridkonstruktion på en skruvretinerad anpassad barkonstruktion

Tillhandahåller primära och sekundära suprakonstruktioner för en avtagbar lösning. Den primära är fäst på implantat, medan den sekundära är fäst på den primära med hjälp av friktion och ytterligare retentionselement. Den sekundära är en hybrid- eller brokonstruktion med proteständer och akryl.

ATLANTIS™ ISUS 2in1 finns endast i titan

ATLANTIS™ ISUS Bar

ATLANTIS ISUS bar 2.pngBar ger en suprakonstruktion för avtagbar protetik. Barfästen kan utformas med distanser som följer den gingivala profilen. De kan dessutom innehålla en kombination av olika val av attachments. Det finns både standardmässiga och specialanpassade barfästen, beroende på behandlingskrav.

Download ATLANTIS ISUS compatibility chart - Attachment provisions and bar profiles (pdf file)  

ATLANTIS logo webb
049