ANKYLOS® – Implanting TissueCare

ANKYLOS® systemet, vars Tissuecare Connection bygger på en konisk kopplingsprincip, utvecklades av Prof. Dr. G.-H Nentwig och Dr. Dipl. Ing. Walter Moser, och har i mer än 25 år erbjudit långsiktigt lyckad hård- och mjukvävnadsstabilitet och estetik.

TissueCare Concept

 1. Inga mikrorörelser
  Mikrorörelser mellan implantatet och distansen irriterar benet runt implantatet. Det reagerar genom att området runt implantatskuldran ombildas. Detta kallas benremodellering. Anpassade och friktionslåsta anslutningar förhindrar mikrorörelser. De bildar ett virtuellt enkomponentsimplantat, vilket garanterar en stabil vävnad från början.

  Bild: Röntgenbilder av ANKYLOS-anslutning mellan implantat och distans före start av testet (vänster) och efter 1 miljon belastningscykler (röntgenbild: Holger Zipprich/Dr Paul Weigl, Frankfurt am Main)

 2. Bakteriesäker anslutning
  Mellanrum mellan implantat och distans leder till bakterieansamling. Belastning när man tuggar orsakar en relativ rörelse mellan komponenterna, vilket i sin tur skapar en pumpande effekt. Detta avger endotoxiner som orsakar en infektion i vävnaden i kontaktytan mellan implantat och distans. Ben resorberas nedanför anslutningen mellan implantat och distans tills det uppstår en biologisk vidd. Endast en bakteriesäker anslutning förhindrar benresorption och stabiliserar mjukvävnaden. 

  Bild: Det enda sättet att skapa en bakteriesäker, anpassad och friktionslåst anslutning är att placera den koniska ytan i jämnhöjd med kontaktytan.

 3. Platform Switching
  Platform switching flyttar övergången mellan implantat och distans till en central position. Detta eliminerar mekanisk och mikrobakteriell irritation i periimplantatvävnaden. Den biologiska vidden flyttas från vertikal nivå till horisontell nivå. Detta gör platform switching till en viktig faktor för vävnadsstabilitet – men endast i kombination med en anslutningsdesign som är fri från mikrorörelser och bakterier. Detta kallas Platform Shifting. Den smalare distansen ger också mer plats för mjukvävnad runt implantatet.

  Bild: Platform switching kombinerat med en stabil, bakteriesäker anslutningsdesign är en viktig faktor för vävnadsstabilitet (röntgen: Dr Nigel Saynor, Stockport, Storbritannien).

 4. Placering sub-crestalt
  Det är lättare att få en naturlig mjukvävnadsprofil med placering sub-crestalt. Bakteriesäkra anslutningar utan mikrorörelser förhindrar benresorption och tolereras av benet även när implantatet sätts in på ett större djup. Platform Shifting i kombination med sub-crestal placering och en mikrostrukturerad implantatskuldra möjliggör benapposition på distansen och säkerställer långsiktig, utmärkt röd estetik.

  Bild: Benvävnadsdeposition på implantatet med placering sub-crestalt. Status tre månader efter avtäckning (histologi: Dr Dietmar Weng, Starnberg)

 5. Mikrohärdat vid kontaktytan
  En implantatskuldra med en mikrostrukturerad yta gynnar bencellsdeposition. Vid placering sub-crestalt kan ben också bildas på den horisontella skulderytan. Den överlappande mjukvävnaden har ytterligare stöd, vilket säkrar ett långvarigt lyckat resultat.

  I en radiografisk och histologisk studie på djur placerades implantatskuldrorna i främre tandregionen 1 mm nedanför benkanten i överensstämmelse med en estetisk indikation för stimulering av djup positionering av kontaktytan mellan implantat och distans i området för benstöd av papillen. Standardiserade röntgenbilder togs med månatliga intervaller. Utöver andra resultat var benkanten runt den koniska anslutningen av implantatet avsevärt högre under de sex månaderna som studien pågick jämfört med positionen med en trubbig distansanslutning med extern hex.

  Bild: Röntgen: Dr Dietmar Weng, Starnberg)
ANKYLOS logotype web
Se katalogen online för produktdetaljer på ANKYLOS implantatsystem.
 
Minskar behovet av benuppbyggnad.
 
Kontaktinformation till DENTSPLY Implants kontor.
 
049