ASTRA TECH Implant System procedurer

DENTSPLY Implants tillhandahåller lättanvända procedurer för framgångsrik implantatbehandling och lyckade implantatkonstruktioner för teamet.

Planera behandlingen

För önskat resultat av den protetiska behandlingen är det viktigt att utveckla metoder för behandlingsplanering baserade på den enskilda patientens dentala morfologi, funktion, hygien och estetik.

DENTSPLY Implants erbjuder verktyg som kan förse dig med viktig information vid planering av en optimal implantatbehandling:

Transparent Radiographic Implant Guides

Dessa transparenta guider kan läggas ovanpå röntgenbilder av implantat som ett hjälpmedel då placeringen av implantat planeras. Guiderna är implantatspecifika och visar olika förstoringar som motsvarar röntgenbildens förstoring.

 

Facilitate™ – guidad kirurgi

Programmet för datorstödd planering av implantatbehandling som är till stor hjälp för att säkerställa korrekt planering och placering. Mer om Facilitate.

ASTRA TECH Implant System web

För mer information om behandlingsplanering, se rubriken "översikt och ställningstaganden", i manualen för kirurgiska procedurer.

 

En introduktion till Facilitate, datorstödd implantatbehandling, och hur du kommer igång.

 
 
Kontaktinformation till DENTSPLY Implants kontor.
 
049