ASTRA TECH Implant System™

Ett implantatsystem som samarbetar med naturen

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex™

Bild på ASTRA TECH Implant System BioManagement ComplexEnkelt uttryckt är estetiken integrerad i implantatsystemets utformning av ASTRA TECH Implant System™. Vi samarbetar med naturen för att stödja den naturliga läkprocessen istället för att störa den. Det är därför du och dina patienter kan lita på ASTRA TECH Implant System, inte bara i dag utan även i morgon och i framtiden.

En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i alla naturliga system behålls den känsliga balansen tack vare att flera olika, men lika viktiga, egenskaper samverkar.

OsseoSpeed™ – mer ben snabbare

OsseoSpeed™ bygger på de bevisade framgångarna med TiOblast™ och är det första och enda implantatet i världen med en kemiskt modifierad titanyta med unik nanoskalig topografi som stimulerar tidig benläkning och påskyndar benläkningsprocessen.

Resultatet av den råa fluorbehandlade titanytan är ökad benbildning och en starkare bindning mellan benvävnad och implantat. Tillsammans med MicroThread™ på implantatets hals ger OsseoSpeed verklig växtkraft för mer tillförlitlig och effektiv behandling. De kliniska fördelarna med OsseoSpeed är bevisade och väldokumenterade.

MicroThread™ – biomekanisk benstimulering

Halsen på implantaten är utformad med MicroThread™ – minimala gängor som fördelar kraften optimalt och ger lägre belastningsvärden. Utformningen baserar sig på en grundläggande förståelse för benvävnadens fysiologi – något som är nödvändigt för optimal implantatdesign. Eftersom benvävnaden är gjord för att klara hög belastning måste ett implantat vara utvecklat för att stimulera den omgivande benvävnaden så att den bevaras. Samtidigt måste man ta hänsyn till att den mest kritiska delen i kontakten mellan implantat och benvävnad är i det marginala kortikala benet där de högsta belastningarna uppstår.

Conical Seal Design™ – en stark och stabil passform

Conical Seal Design™ är en konisk koppling under det marginala benet som leder kraften djupare ned i benet. Jämfört med koniska kopplingar över det marginala benets kant och flat-to-flat-design reducerar Conical Seal Design spänningstoppar och härigenom bevaras det marginala benet. Conical Seal Design förseglar även implantatet mot omgivande vävnader, vilket minimerar mikrorörelser och mikroläckage. Conical Seal Design underlättar underhåll och ger en tillförlitlighet i samtliga kliniska situationer. Dessutom gör den täta och exakta kopplingen mellan implantat och distans att distansanslutningen är både snabb och enkel. Distansen är självguidande och anslutningen icke-traumatisk, vilket eliminerar risken för skadad benvävnad.

Connective Contour™ – ökar mjukvävnadens kontaktyta och volym

Connective Contour™ är den unika kontur som skapas när du ansluter distansen till implantatet. Denna kontur medger en större anslutningsyta för mjukvävnaden, både i höjd och volym, som förenas med implantatets transmukosala del, förseglar och skyddar det marginala benet.

ASTRA TECH Implant System web
 
Kontaktinformation till DENTSPLY Implants kontor.
 
049