Protetiska alternativ

XiVE® offers a wide range of prefabricated components in the FRIADENT® prosthetics range – in implant diameters, various gingival heights, straight and angled.

Protetik

Mångsidighet är den avgörande faktorn

XiVE ger dig alla alternativen inom innovativ protetik. Grunden för den temporära protesen har samma form som TempBase-distansen. Multifunktionell – på tre olika sätt: som anslutningshätta, för direkt indexavtryck under kirurgi och som grund för direkt konstruktion. EstheticBase, CERCON-distans och AuroBase är några av de system som finns att tillgå för den slutliga singeltandkonstruktionen. För broar och täckproteser har FRIADENT® MP-distansen ett stort utbud för typiska XiVE-lösningar: flexibla, mångsidiga och individuella – samt en enkel översikt.

En obegränsad framtid

Alltid rätt lösning till hands. XiVE ger anpassade lösningar för dina patienter. XiVE-systemet ger stor flexibilitet med fem implantatdiametrar och upp till sex implantatlängder för idealisk hantering av varje klinisk situation.
XiVE kompletteras av passande tillbehör: instrument för implantatplanering och olika koncept för exakt avtryck – öppen, stängd, på implantatnivå eller mucosanivå eller till och med som ett direkt indexavtryck med hjälp av TempBase. Olika gingivaformare och temporära distanser för en smärtfri och perfekt formning av mjukvävnaden. Särskilt praktiskt: samma kirurgiska instrumentuppsättning som XiVE S plus och XiVE TG.

FRIADENT färgmärkning. Målinriktat arbete.

Vi tänker framåt – vi säger det med färger. Konsekvent färgkodning av alla instrument och komponenter gör ditt arbete säkrare och enklare. Det är lättare att se vilken komponent som passar när de har samma färg. Det blir inga tveksamheter eller missförstånd mellan laboratoriet och klinikern. Även under distansoperationen kan du direkt se vilken implantatdiameter som använts tack vare den färgade förslutningsskruven.

XiVE-anslutningsyta. Säkra förbindelser.

Djup, internkoppling, extremt precis och indexerad: Den välkända hexagonala anslutningen i XiVE S plus motsvarar alla förväntningar på en kraftöverförande, justerbar anslutning mellan implantat och distans. Och den är grundligt beprövad i praktiken. Sexhörningen har utgjort en pålitlig anslutning mellan implantat och distanser i många år och är vårt recept på framgång med utmärkta protetiska koncept. Hemligheten ligger i strukturen i våra anslutningskomponenter: sex precisa distansalternativ – för snabb, enkel och logisk positionering som lätt förstås av kliniker som gör protetiska konstruktioner. Nyckeln till ett lättimplementerat referenskoncept.

XiVE logotype web
Ladda ner XiVE produktkatalog.
 

Se instruktionsfilmer, ladda ner bilder och manualer med mera i vårt mediagalleri.

 
049