XiVE® – Implantology Unlimited

XiVE® systemet kan erbjuda lösningar där andra system har nått sina gränser. Det erbjuder obegränsad kirurgisk och protetisk frihet under maximal säkerhet. Med XiVE kan du hantera implantologiska utmaningar lika enkelt som standarsprocedurer.

Implantatdesign

Avancerad design. Avancerad primärstabilitet.

Perfekt retention från början? I alla benklasser? Lösningen heter XiVE. Implantatdesignen och det kirurgiska protokollet som är specialutvecklad för systemet matchar perfekt och har ett gemensamt syfte: primärstabilitet i alla situationer.

Den speciella implantatdesignen består av en komprimerande komponent med gängor och en apikal självgängande komponent. Denna design ger fantastiska resultat: Benet runt implantatet komprimeras – särskilt i ben med svag struktur. Detta ger i sin tur ännu bättre resultat: primärstabilitet med möjlighet till en konstruktion med direktbelastning. Detta betyder skonsam placering av implantat i benklass I och II med hjälp av kortikalborr. Dessutom kan du uppnå utmärkt primärstabilitet i ben med svag struktur genom att minska användningen av kortikalborr.

Bild: 1=friktion/2=komprimering/3=skärning

Transgingival behandling med XiVE TG. Skonsam behandling.

Enkel kirurgi och protetik? Med XiVE TG har du ett koncept för transgingival implantatterapi. Förberedelserna och instrumenten liknar dem som används med subgingivala XiVE S plus-implantat: snabbt och smärtfritt. Detta gäller särskilt funktionella konstruktioner.

Rätt blandning är hemligheten. XiVE TG är en förbättring av det kliniskt beprövade FRIALOC-systemet och inkluderar också alla fördelarna hos XiVE S plus: den specialutvecklade gängdesignen, den speciella implantatkroppen och FRIADENT plus-ytan. FRIADENT-distanser för XiVE TG är praktiska och ekonomiska tack vare att kopplingen alltid är samma med en distans för alla diametrar.

Effektiv struktur. Cellkompatibel yta.

Är nöjda patienter viktigt för dig? Implantatets ytstruktur spelar en central roll för en snabb och lyckad implantatbehandling. För optimal osseointegration har XiVE S plus- och XiVE TG-implantat den kliniskt beprövade och normgivande FRIADENT plus-ytan med dess snabbvätande och växtaktiverande egenskaper. Mikrostrukturen är etsad vid hög temperatur och är idealisk för celldeposition. Ett kompakt fibernätverk bildas snabbt över hela ytan och skyndar på den nya benbildningen. Vävnadens förbättrade vätande egenskaper, som skapas av ytans ursprungliga hydrofila egenskaper, skyndar på depositionen och uppdelningen av nya celler. En ytstruktur som är bra för bencellerna – för omfattande terapeutisk framgång.

XiVE logotype web
Ladda ner XiVE produktkatalog.
 
FRIADENT plus litteraturförteckning
 

Se instruktionsfilmer, ladda ner bilder och manualer med mera i vårt mediagalleri.

 
049