Integritetspolicy

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL)

DENTSPLY IH ABs integritetsskydd omfattar den behandling av personuppgifter som förekommer i samband med besök på våra webbplatser. Följande regler gäller och har upprättats för att du skall få veta hur vi arbetar med informationsinsamling på våra webbplatser och hur informationen används.

I samband med registrering för att använda webbplatserna eller då du på annat sätt lämnar uppgifter, t.ex. för att få uppdateringar via e-post, kommer vi att samla in identifierbar personlig information om dig, t.ex. namn, e-postadress och andra uppgifter, som du lämnar. 

Vi kan även komma att få tillgång till känslig personlig information om dig, t.ex. beträffande ditt fysiska eller psykiska hälsotillstånd, men endast om du frivilligt lämnar dessa uppgifter till oss. Vi kan också få information om dina åsikter, t.ex. om du ställer frågor till oss. Vi använder dock inte denna information på något annat sätt än för att kunna ge dig som användare bästa möjliga service. 

De personuppgifter du lämnar kommer att användas av DENTSPLY IH AB, för att  t ex skicka dig den information du begärt. DENTSPLY IH AB kan dessutom komma att behandla dina personuppgifter och andra uppgifter som du frivilligt lämnar för statistik- och marknadsföringsändamål. 

Genom att använda våra webbplatser eller genom att registrera dig som användare av de tjänster vi erbjuder, samtycker du till att vi använder information du lämnar. DENTSPLY IH AB är det bolag som kontrollerar att den personliga informationen om dig behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Cookies

Våra webbplatser använder cookies. Cookies är små filer som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. Ibland skapas och överförs cookies till din hårddisk när du första gången registrerar dig på en webbplats. Cookien används uteslutande till att ge dig snabbare tillträde till webbplatsen och den information du vill ha. De flesta typer av webbläsare accepterar cookies, men vanligen kan du också ändra webbläsarens inställningar för att hindra överföringen. Du bör emellertid känna till att vissa funktioner kan bli obrukbara om du ändrar inställningar på sådant sätt.

Lagring

Dina uppgifter kommer att lagras enligt våra krav på säkerhet i en databas ägd och kontrollerad av DENTSPLY IH AB och sparas så länge som krävs för att vi skall kunna tillgodose ditt önskemål om svar på t.ex. frågor du ställt på våra webbplatser. När dina uppgifter inte längre behöver sparas för att tillgodose ovanstående ändamål eller för att uppfylla legala krav kommer de att raderas.

Barn

Vår webbplats vänder sig i första hand till en vuxen publik (såsom sjukvårds- och tandvårdspersonal, användare, patienter, privata besökare som vill ha information om våra produkter eller företaget samt investerare). Vi samlar inte medvetet in information från eller om barn.

Kontakt och rättelse

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är DENTSPLY IH AB. Du kan under den tid DENTSPLY IH AB lagrar dina personuppgifter begära att få ta del av dessa samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.

Kontakta oss: Implants-MolndalSWE-InfoDental@dentsply.com

049