Kursprogram 2018

Vårt kursprogram är baserat på de allra senaste trenderna och forskningsrönen och
innehåller både föreläsningar med ledande specialister och praktiska kurser med live-behandlingar.

Vi håller just nu på och uppdaterar vår hemsida och innan allt är klart går det bra att anmäla sig till 2018 års kurser direkt via chatrin.wendel@dentsplysirona.com

 

Implantatkirurgi för teamet – baskurs
Göteborg, 5-7 september, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer. 

5-7 september 2018
Specialistkliniken för käkkirurgi, Odontologen, Göteborg

Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga sin verksamhet med implantatkirurgi. Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga för implantatoperation i den egna praktiken.

Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande personal i arbetsrutiner vid implantatkirurgisk behandling. Vid uppstart i den egna praktiken står Dentsply Sirona Implants för support av terapiplanering samt implantatoperation den första patientbehandlingen.

Kursinnehåll för tandläkare

• Historik kring implantologi
• Patientselektion
• Tandvårdsstödet
• Terapiplanering
• Röntgenbedömning
• Medicinska aspekter
• Kirurgiska aspekter och implantatkirurgisk teknik
• Handhygien, operationstvätt och sterilklädsel
• Implantatkirurgisk teknik
• Kirurgiska komplikationer
• Live operationer
• Astra Tech Implant System® EV – produktinformation kirurgiska komponenter
• Hands-on på modell – implantatinstallation
• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

Kursinnehåll för assisterande personal

• Historik kring implantologi
• Patientselektion
• Tandvårdsstödet
• Förberedelser inför patientbehandling
• Dokumentation
• Hygien
• Praktisk övning– handtvätt– sterilklädsel personal samt patient– uppdukning implantatoperation
• Postoperativt omhändertagande– behandlingsrum– utrustning– instrument
• Förberedelser inför implantatoperation
• Steril klädsel
• Teamen förbereder för operation
• Live-operationer
• Astra Tech Implant System® EV– produktinformation kirurgiska komponenter
• Hands-on på modell– implantatinstallation
• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Implantatprotetik för teamet – baskurs
Malmö, 7-9 november, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar & praktisk träning. 

7-9 november 2018
Futurumkliniken, Odontologiska fakulteten Malmö Högskola

Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga sin verksamhet med implantatkirurgi. Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga för implantatoperation i den egna praktiken. 

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer. Dessutom fått god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.

Kursinnehåll

• Biomaterial och vävnadsintegration
• Biomekanik
• Indikationer för implantatbehandling
• Vilken typ av röntgen är nödvändig
• Kirurgiska aspekter och möjligheter
• Protetisk behandlingsgång – singel, del & helbro/overdenture
• Tandvårdsstödet vid implantatprotetik
• Uppföljning av implantatpatienten
• Komplikationer
• Patientdemonstrationer
– singeltandsersättning avtryck på implantatnivå, utlämning
– brokonstruktion, distansanslutning och avtryck, utlämning
• Produktinformation Astra Tech Implant System EV Hands-on träning på modell – distansanslutning – avtryckstagning

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

 

Implantatprotetik för teamet – baskurs
Uppsala, 3-5 oktober, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar & praktisk träning. 

3-5 oktober 2018
Specialisttandvården Kaniken, Folktandvården Uppsala

Kursen vänder sig till teamet som inte har någon erfarenhet av implantatprotetik, och som ska börja utföra den protetiska terapin. Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer. Dessutom fått god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.

Kursinnehåll

• Biomaterial & vävnadsintegration
• Biomekanik
• Indikationer
• Röntgenundersökning och utvärdering
• Kirurgiska aspekter
• Tandvårdsstödet vid implantatprotetik
• Komplikationer
• Uppföljning av implantatpatienten
• Terapiplanering med grupparbete
• Protetisk behandlingsgång – singel, del & helbro/overdenture
• Demonstration på patient– distansanslutning, avtryckstagning, utlämning
• Astra Tech Implant System® EV– produktinformation protetiska komponenter
• Hands-on på modell– distansanslutning, avtryckstagning

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

 

Sinuslyft med osteotomteknik – påbyggnadskurs
Västervik, 25 september, 2018

1 dag med föreläsningar & live-operationer.

24 september, gemensam kursmiddag
25 september Start 09.00 avslut 16.00
Oralkirurgiska kliniken, Specialisttandvården, Västerviks Sjukhus

Posteriort i överkäken där det ofta föreligger en begränsad benhöjd mot sinus har sinuslyft med osteotomteknik visat sig vara en enkel och framgångsrik teknik som alternativ till bentransplantat.

Kursinnehåll

• Implantathygien
• Litteraturöversikt
• Bihålans anatomi
• Vad händer i munhålan vid lyftet?
• Indikationsområden
• Osteotomteknik ad modum Fermergård
• Hands-on träning med osteotomer
• Live kirurgi

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288 eller
chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Implantatkirurgi vid begränsad benvolym, hur löser vi det? Avancerad kurs.
Halmstad 18-20 april, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer.

18-20 april 2018
Käkkirurgiska kliniken, Länssjukhuset Halmstad

När man har kommit igång med implantatkirurgi och protetik ställs man ganska snart inför lägen där benet/ mjukvävnaden måste manipuleras för att kunna installera ett implantat i bra position för en optimal protetisk kronrekonstruktion.
Vi kommer att gå igenom genomförandet av olika sätt att bygga upp käkbenet i samband med eller inför implantatbehandling. Vikt kommer att läggas på grundläggande planering för att få ett långsiktigt bra resultat för patienten.

Kursinnehåll

• Anatomi
• Röntgenundersökning för planering samt uppföljning
• Klinisk undersökning samt terapiplanering
• Digital planering med MySimplant
• Protetiska aspekter på implantatkirurgibehandling
• Tekniska komplikationer
• Rekonstruktion samt benuppbyggnad inför implantatbehandling
• Estetiska aspekter vid implantatbehandling
• Uppföljning, postoperativ kontroll samt komplikationer
• Live-kirurgi

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Implantatprotetik för teamet – baskurs
Malmö, 22-24 november, 2017

3 dagars kurs med föreläsningar & praktisk träning.

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer. Dessutom fått god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.

Läs mer i kurspresentationen.

Implantatprotetik för teamet – baskurs
Göteborg, 21-23 mars, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar & praktisk träning.

21-23 mars 2018
Brånemarkkliniken, Odontologen Göteborg

Kursen ger de grundläggande kunskaper som krävs för att utföra implantatbehandlingar. Deltagaren har efter genomgången kurs förståelse för biologiska, fysiologiska och mekaniska faktorer. Dessutom fått god kännedom om implantatsystemets unika egenskaper.

Kursinnehåll

• Biomaterial & vävnadsintegration
• Biomekanik
• Indikationer
• Röntgenundersökning och utvärdering
• Kirurgiska aspekter
• Tandvårdsstödet vid implantatprotetik
• Komplikationer
• Uppföljning av implantatpatienten
• Terapiplanering med grupparbete
• Protetisk behandlingsgång – singel, del & helbro/overdenture
• Demonstration på patient– distansanslutning, avtryckstagning, utlämning
• Astra Tech Implant System® EV– produktinformation protetiska komponenter
• Hands-on på modell– distansanslutning, avtryckstagning

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Klokare behandlingsval för ett säkrare behandlingsresultat – hur vänder man nerför till uppför? – påbyggnadskurs
Engelberg, Schweiz, 14-18 mars, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar.

14 – 18 mars 2018
Resdagar 14 & 18 mars
Kursdagar 15 – 17 mars
Hotell Bellevue – Terminus Engelberg, Schweiz

Att arbeta i team för att optimalisera terapistrategier i avanserade patientfall är svårt men också helt avgörande för att uppnå ett fullgott behandlinsgresultat. Ett välfungerande samarbete mellan de olika odontologiska spesialiteterna är ytterst viktigt. Behandlingsteamet Hans Jacob Rønold Specialist i protetik och Caspar Wohlfahrt Specialist i Parodontologi har många års erfarenhet av komplicerade patientbehandlingar tillsammans på universitete och i privat praktik. De har även gemensam forskningsbakgrund och undervisar på specialistutbildningen vid Odontologisk Fakultet, Universitetet i Oslo. Under kursen kommer föreläsarna att diskutera egna fall och den vetenskapliga bakgrunden till sina behandlingsval.

Kursinnehåll

• Undersökning, diagnostik och behandlingsplan (SOAP metoden)
• Behandlingstrategier vid avanserade fall – protetiska och parodontologiska apsekter
• Prognoser – Den hopplösa tanden och det hopplösa implantatet? The downhill case!
• Protetiska och parodontologiska aspekter på implantatbehandlingen
• Förbehandlingsfasen från en protetikes och en parodontologs perspektiv
• Benrekonstruktion från ett kirurgiskt och protetiskt perspektiv
• Tekniska komplikationer
• Peri-Implantit- från parodontologens och protetikerns synvinkel
• Stödbehandling av implantat – när, vad, hur?
• Down hill therapy

 

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Digitala metoder – påbyggnadskurs
Mölndal, 26 oktober, 2018

1 dag med föreläsningar och diskussion.

26 oktober 2018
Start 09.00
Avslut 16.00

Denna kurs vänder sig till tandläkare som arbetar med protetik och som vill öka förståelsen och kunskapen kring hur digitala tekniker och metoder finns som en naturlig del i behandlingsflödet.

Tandvården blir allt mer digital och CAD-CAM processerna finns genom hela flödet, från inledande terapiplanering via mock-up och framställning av protetiska konstruktioner på såväl tänder som implantat. Både tandläkarens och tandteknikerns arbetsmetoder förändras, så även patientens möjlighet att påverka sin behandling.

Kursgivarna har olika profil och kompetenser från hela den protetiska behandlingskedjan och kommer dela med sig av sina erfarenheter utifrån många patientfall på illustrativa sätt.

Kursinnehåll

• Digitala metoder
• Terapiplanering
• CAD CAM
• Tandteknik
• Modern protetik

 

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Implantatkirurgi för teamet – barskurs
Uppsala, 11-13 april, 2018

3 dagars kurs med föreläsningar & live-operationer. 

11-13 april 2018
Käkkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala

Kursen vänder sig till teamet med erfarenhet av implantatprotetik och oralkirurgi som vill utvidga sin verksamhet med implantatkirurgi. Kursen ger grundläggande kunskaper i implantatkirurgi. Efter genomgången kurs har deltagarna kunskaper att identifiera och terapiplanera enklare patientfall, lämpliga för implantatoperation i den egna praktiken.

Parallellt med detta program ges erforderlig utbildning för assisterande personal i arbetsrutiner vid implantatkirurgisk behandling. Vid uppstart i den egna praktiken står Dentsply Sirona Implants för support av terapiplanering samt implantatoperation den första patientbehandlingen.

Kursinnehåll för tandläkare

• Historik kring implantologi
• Patientselektion
• Tandvårdsstödet
• Terapiplanering
• Röntgenbedömning
• Medicinska aspekter
• Kirurgiska aspekter och implantatkirurgisk teknik
• Handhygien, operationstvätt och sterilklädsel
• Implantatkirurgisk teknik
• Kirurgiska komplikationer
• Live operationer
• Astra Tech Implant System® EV – produktinformation kirurgiska komponenter
• Hands-on på modell – implantatinstallation
• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

Kursinnehåll för assisterande personal

• Historik kring implantologi
• Patientselektion
• Tandvårdsstödet
• Förberedelser inför patientbehandling
• Dokumentation
• Hygien
• Praktisk övning– handtvätt– sterilklädsel personal samt patient– uppdukning implantatoperation
• Postoperativt omhändertagande– behandlingsrum– utrustning– instrument
• Förberedelser inför implantatoperation
• Steril klädsel
• Teamen förbereder för operation
• Live-operationer
• Astra Tech Implant System® EV– produktinformation kirurgiska komponenter
• Hands-on på modell– implantatinstallation
• Information om vad man skall tänka på inför uppstart i egna kliniken

För anmälan till denna kurs eller frågor
kontakta Chatrin Wendel +46 702-155 288
eller chatrin.wendel@dentsplysirona.com

Page 1 of 1
  • Boka din kurs via detta pdf-formulär.
  • När vi registrerat din anmälan får du en bekräftelse via email.
  • I god tid innan kursen skickas en inbjudan med all relevant information.


 
Avbokningsvillkor och information om hur vi behandlar personuppgifter.
 
Vår kompletta kurskatalog inklusive kongresser och events för 2018.
 
049