Bentransplantatmaterial

Vid defekter som påverkar patientens benkvantitet kan bentransplantatmaterial hjälpa till att bilda nytt ben eller omforma befintliga alveoler. Produktserien SYMBIOS innehåller transplantatmaterial av algursprung, xeno- och allotransplantat samt syntetiska transplantatmaterial som är utvecklade för att tillhandahålla nybildning av ben.
Alger

Bentransplantatmaterial av algursprung

De produkter som utvinns ur alger är mycket lika mänsklig benvävnad. Samtliga material av algursprung uppvisar en hög specifik porositet, upp till 1,1 cm3/g. Den unika vaxkakeliknande strukturen med ett poröst system av sammanvävda kanaler och de specifika kemiska egenskaperna är avgörande för den höga bioaktivitet som algmaterialet uppvisar in vivo.

SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material (BGM)

SYMBIOS Biphasic Bone Graft Material är ett resorberbart, oorganiskt benuppbyggnadsmaterial som är utvunnet ur rödalger. Det har en sammansättning av 20 % hydroxyapatit och 80 % β-trikalciumfosfat. Tack vare det höga trikalciumfosfatinnehållet resorberas produkten betydligt snabbare än ren hydroxyapatit.

  • Osteokonduktivt – Benliknande egenskaper och sammankopplade porer.
  • Resorptionskinetik i bemärkelsen restitutio ad integrum – nedbrytningen av materialet och omformningen/läkningen av benet är balanserade. Nästan helt resorberbart
  • Volymstabilitet – Resorptionsegenskaperna ger volymstabilitet under benbildningen
  • Enkel tillämpning – Genomblötning med patientens blod och tillägg av autogena benfragment förbättrar läkningen
SYMBIOS primary logotype_light_green
Se de vetenskapliga recensionerna av FRIOS® Algipore®
 

Se instruktionsfilmer, ladda ner bilder och manualer med mera i vårt mediagalleri.

 
049