Instrument och tillbehör för dentala bentransplantat

SYMBIOS erbjuder ett brett utbud av instrument och tillbehör som stöd för processen av nybildandet av ben. Det handlar bland annat om lösningar för att samla upp benvävnad från patienten (autologt bentransplantatmaterial), förbereda benblock och åtkomstfönster, transplantera extra ben till överkäkens sinus (sinuslyft) och fästa GBR-/GTR-membran (fixering).

FRIOS MicroSaw ExpertSet WI 75 90_6741

Instrument

Effektivitet är en viktig faktor för att kunna erbjuda en snabb och skonsam patientupplevelse och minska risken för biverkningar. SYMBIOS instrumentportfölj har utvecklats för att göra dina bentransplantations- och nybildningsingrepp så framgångsrika som möjligt.

FRIOS MicroSaw Set

FRIOS MicroSaw Detail 1Snabb och skonsam preparation av benblock och åtkomstfönster:
 • Exakt – MicroSaw har en skiva på 0,29 mm som är konstruerad för att ge en korrekt linje i sätespreparationen.
 • Snabbt – du jobbar snabbt med FRIOS raka handstycken och vinkelstycken, även i de mest komplicerade anatomiska situationer.
 • Enkelt – med FRIOS vinkelstycke kan exakt preparation utföras i det retromolara området, även med begränsad munöppning.
 • Skonsamt – mjukvävnadsskyddet med gångjärn är lätt att sätta dit och ta bort igen. Direkt nedkylning av bladet förebygger överhettning under ingreppet.
 • Beprövat – används kliniskt sedan 1986.

FRIOS FixationSet

Komplett instrumentset för snabb och precis positionering av FRIOS membranstift:
 • Snabbt och exakt – perfekt koordinerat instrumentset för placering av FRIOS membranstift.
 • Extremt tunna engångsborr – för förborrning i mycket hårt ben.
 • Komplett – brickan innehåller även FRIOS verktyg för preparation och positionering.

FRIOS SinusSet

 • Tydligt upplägg – alla instrument är färgkodade och sorterade i den ordning de ska användas.
 • Preparation av det laterala benfönstret – alla roterande instrument finns till hands, från stora rundborr med diamantbeläggning till tunna fissurborr.
 • Mobilisering av sinusslemhinnan – med en serie vinklade lyftverktyg.
 • Blandning av uppbyggnadsmaterialet – i den stabila kirurgiska bägaren.
 • Utfyllnad av överkäkens sinus – med hjälp av olika kirurgiska applikatorer.

FRIOS BoneCollector

FRIOS BoneCollector Uppsamling av benfragment parallellt med sätespreparationen:
 • Ett enda ingrepp – placering av implantat och uppsamling av värdefulla benfragment på samma gång.
 • Skonsamt för patienterna – det krävs inget ytterligare operationsställe.
 • Material – hölje och filter i ren titan av medicinsk grad.
 • Förebygger kontamination – en andra aspirator används under ingreppet.
 • Steriliserbar – FRIOS BoneCollector kan steriliseras medan sugslangen och titanfiltret är engångsprodukter.

BoneTrap

REF 22179Uppsamling av benfragment parallellt med preparationen av tandimplantatsätet:
 • Underlättar insamling och användning av autologt ben.
 • Eliminerar de immunologiska reaktioner som associeras med benersättningsmaterial.
 • Minskar behovet av dyrbart artificiellt material.
 • Sparar tid – levereras steril och är avsedd för engångsbruk.

FRIOS Trefiner

Trefiner för preparation av autogena benkoner.

FRIOS BoneStud Remover

Bone Stud Remover gör det lätt att ta bort benfragmenten.
SYMBIOS primary logotype_light_green
Se de vetenskapliga recensionerna av FRIOS® Algipore®
 

Se instruktionsfilmer, ladda ner bilder och manualer med mera i vårt mediagalleri.

 
049