GBR-/GTR-membran

Ett dentalmembran används för att stabilisera och innesluta defekten genom att hindra gingivala vävnader från att tränga in.

SYMBIOS Collagen Membrane SR_tweezers 32905271

Resorberbara membran

SYMBIOS resorberbara dentalmembran hjälper till att skapa förutsättningar för cellinväxt och vaskularisering, guidar benläkningen och förebygger cell- och bakterieinfiltration. Resorberbara membran är utformade för att absorberas så att de inte behöver avlägsnas på kirurgisk väg.

SYMBIOS Collagen Membrane SR

SYMBIOS Collagen Membrane SR (långsam resorption) är ett bioresorberbart, implanterbart kollagen typ I av bovint ursprung, utvunnet ur akillessenan. Det är avsett att användas vid käkkirurgiska ingrepp. Membranet fungerar som en barriär och underlättar läkning efter käkkirurgiska ingrepp som vid insättning av tandimplantat, eller vid rekonstruktion av bendefekter och alveoler. Fibervävkonstruktionen kan integreras med vävnaden samtidigt som den hindrar bakterier och epitelceller från att passera.

  • Säkert för patienten – höggradigt renat kollagen typ I från bovin akillessena.
  • Förebygger inväxt av epitel – cellocklusivt
  • Membranet kan sutureras eller häftas på plats utan att gå sönder – den unika fiberriktningen ger hög draghållfasthet.
  • Tillräckligt stelt för att vara lätt att placera men är ändå lätt att drapera över alveolen – optimal flexibilitet. Kan placeras antingen torrt eller fuktat

SYMBIOS primary logotype_light_green
Se de vetenskapliga recensionerna av FRIOS® Algipore®
 

Se instruktionsfilmer, ladda ner bilder och manualer med mera i vårt mediagalleri.

 
049