Upphovsrätt

Denna webbplats har tagits fram av DENTSPLY IH AB för svenska användare.

Informationen på webbplatsen riktar sig till många grupper. En del av innehållet vänder sig till patienter och deras familjer. Andra delar riktar sig speciellt till vårdpersonal. Det finns även information till studenter och arbetssökande, aktieägare och media för att nämna några grupper.

DENTSPLY IH AB innehar upphovsrättsligt skydd av denna webbplats (©). DENTSPLY IH AB ger dig full rätt att kopiera det material som publiceras på nätplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk, men endast om källan anges. Samtliga produktnamn som nämns på sidorna, oavsett om de förekommer med ®-symbol eller utan, är varumärken som ägs av DENTSPLY IH AB eller företagets licensgivare och samarbetspartners, om inget annat anges. DENTSPLY IH AB arbetar för att tillhandahålla aktuell information på webbsidorna, men garanterar inte att så alltid hinner ske.

I avsikt att förbättra servicen för användarna registrerar DENTSPLY IH AB besök på webbplatsen för statistisk bearbetning. Uppgifter om besök kommer inte att användas av eller utlämnas till utomstående för annat ändamål.

DENTSPLY IH AB tar gärna emot idéer och synpunkter men förbehåller sig rätten att själv avgöra hur denna information används. DENTSPLY IH AB kan inte kontrollera om e-post till och från bolaget läses eller kopieras av utomstående. Uppgifter som lämnas via hemsidan är därför att betrakta som icke-konfidentiella.

DENTSPLY IH ABs nätsidor innehåller material delvis framtaget av från DENTSPLY IH AB fristående forskare och experter. DENTSPLY IH AB delar inte alltid uppfattningar och rekommendationer som framförs i sådant material och tar inte ansvar för detta. Samma gäller innehållet på nätsidor till vilka vi länkar.


049