Dokumentation - en viktig del

De dentala produkterna har dokumenteras för ett antal kliniska indikationer, kirurgiska tillämpningar och protetiska lösningar. Data visar på exceptionella resultat för pålitlighet och tillförlitlighet gällande:

  • Hög implantatframgång och höga överlevnadstal
  • Bibehållna marginala bennivåer, vilket betyder, inga eller marginala benresorptioner
  • Friska peri-implantata mjukvävnader
  • Samma optimala kliniska resultat enligt protokollen för en-steg och två-stegs kirurgi
  • Förutsägbara resultat enligt protokollen för tidig belastnings och omedelbar belastning

Pågående klinisk forskning och produktutveckling riktas mot mer krävande och avancerade situationer, likväl som mot alternativa protokoll för ökad patientbekvämlighet under behandlingen. Dessa insatser stöds av den viktiga informationen som vi erhåller från våra pre-kliniska in vitro och in vivo studier.

Resultaten från vår forskning och dokumentation publiceras i vetenskapligt granskade tidningar och summeras i våra Scientific Reviews och Documentation Summaries.

Publikationer

Publikationer


En referenslista på originalartiklarna som publicerats i granskade tidskrifter på produkter från DENTSPLY Implants.

 
Hur man läser en artikel.
 
049