Forskning och studier

Clinical research images

En mängd olika aktiviteter såsom klinisk forskning pågår inom området dentala implantat. Det kliniska forskningsprogrammet består av fullsponsrade studier (Fully Sponsored Studies) och prövarinitierade studier (Investigator Initiated Studies, IIS).  

Vi uppfyller kraven från FDA och the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) avseende registrering av kliniska prövningar. Information om alla studier som vi tagit initiativ till finns därför tillgänglig för allmänheten på webbplatsen ClinicalTrials.gov. Med hänsyn till etik, insyn och lagstiftning publiceras löpande information om våra kliniska studier om dentala implantat och relaterade produkter på denna webbplats.

Kliniska forskningsprogram

I genomsnitt initieras 2-3 prospektiva, multicenter, kliniska studier varje år för att:

  • bekräfta att våra produkter är säkra och pålitliga till förmån för klinikerna och deras patienter
  • säkerställa att regelverket efterlevs
  • utöka indikationerna av våra produkter

Engagerad, klinisk, forskningspersonal på olika universitet och dentala kliniker runt om ivärlden, är involverade i och arbetar med dessa studier varje dag.

Nedan är en lista över pågående studier i det kliniska forsningsprogram, inkluderat en kort beskrivning av varje studie samt en specifikation av de produkter som undersöks. Klicka på varje studie för mer information, tillgängliga resultat och en direktlänk till ClinicalTrials.gov

Astra Tech Implant System, NobelSpeedy Replace, NanoTite Certain PREVAIL
Appearance and function with three different dental implant designs when placed in front region of upper jaw
Ongoing

YA-OSS-0003

Astra Tech Implant System
Implants in the upper jaw in women with osteoporosis
Ongoing

YA-OSS-0007

Astra Tech Implant System
Short implants, compared to standard length implants with bone substitution
Ongoing

YA-SHO-0002

Astra Tech Implant System
Clinical outcome of early implants in the upper jaw
Ongoing

CHN-0001

Astra Tech Implant System
Clinical outcome of early loaded implants in the lower jaw
Completed

CHN-0002

Astra Tech Implant System
Narrow implants in the front region of the upper and lower jaw
Completed

YA-NAR-0001

Astra Tech Implant System
Immediate loading in extraction sockets versus healed ridges
Completed

YA-OSS-0006

Astra Tech Implant System
Implants in patients missing all teeth in the upper jaw, restored within 24 hours
Completed

YA-OSS-0008

Astra Tech Implant System
Bone preservation around implants after immediate installation
Completed

YA-OSS-0009

Astra Tech Implant System
Marginal bone level alterations around implants with a tapered apex
Completed

YA-OTX-0001

Astra Tech Implant System
Implants with a sloped top in patients with a sloped jaw bone
Completed

YA-PRO-0001

Astra Tech Implant System
Narrow implants in the front region of the lower jaw
Completed

CHN-0003

Astra Tech Implant System
Short implants in areas with limited bone height
Completed

CHN-0005

Astra Tech Implant System
Narrow implants in the front region of the upper jaw
Completed

CHN-0006

Astra Tech Implant System
Marginal bone level alterations around implants, when utilizing two different drilling protocols
Completed

YA-OTX-0002

Astra Tech Implant System
Implants of two different lengths in the upper and lower jaw
Completed

YA-SHO-0001

ClinicalTrials.gov websida
 

Lägg förslag för ett IIS forskningsprojekt och läs om vår IIS belöning.

 
049