Stabil mjukvävnad och bevarande av den marginala bennivån

DENTSPLY Implants Continuing to challenge with sound scienceFör att dina implantatpatienter ska få vackra och naturliga estetiska resultat krävs biologisk hållbarhet – samstämmighet mellan marginalt ben och omkringliggande mjukvävnad under lång tid.

Den samstämmigheten uppstår när alla komponenterna i ett implantatsystem – implantatdesign, ytbehandling, distansanslutning – samverkar med de biologiska funktionerna.

Biologisk hållbarhet är inte bara ett mål, utan en resa i sig. Med vidare forskning och genom att utmana med gedigen vetenskap kan vi presentera belägg för biologisk hållbarhet. Det ger i sin tur optimala resultat av tandimplantatbehandlingarna.

Sammandrag av prospektiva studier med 5-årsdata från OsseoSpeed implantat med bibehållen bennivå från placering av implantat och implantatbelastning bekräftar stabil mjukvävnad och en genomsnittlig minskning av bennivån på endast 0,3 mm.

Vi forskar vidare eftersom vi brinner för gedigen vetenskap och biologisk hållbarhet, för en värld där alla äter, pratar och ler utan att känna sig osäkra –därför att det är viktigt..

Långsiktig marginal benstabilitet

DENTSPLY Implants 98 percent survival rate

År 1986 publicerades en översiktsartikel som beskrev återbildningen av marginalt ben vid tandimplantatbehandlingar. Data visade att den största förlusten av marginalt ben sker i början av läkningstiden och upp till det första året som implantatet är i bruk. Därefter stabiliseras återbildningen av marginalt ben vid omkring -1,5 mm efter 5 år – dessa resultat har blivit den vedertagna standardnormen för utvärdering av återbildning av marginalt ben.* För att få bättre förståelse för processen har vi uppmärksamt följt hur ASTRA TECH Implant System fungerar med avseende på återbildning och bevarande av ben genom systematiska litteratursökningar och granskningar.

Flera studier visar att det marginala benet runt OsseoSpeed implantat bevaras på en nivå som ligger långt över standardnormen – även efter 5 års användning.**

 

Bevarande av den marginala bennivån med ASTRA TECH Implant System™DENTSPLY Implants Bone level reduction
 

ASTRA TECH Implants System graf över bennivåer

Sökkriterier

  • Prospektiva studier, publicerade i expertgranskade tidskrifter
  • Fullständiga kohortstudier (minst 10 patienter som följs upp under minst 1 år efter belastning)
  • standardprotokoll (ingen benuppbyggnad, ingen omedelbar placering i extraktionsalveol)
  • Bevarande av den marginala bennivån utvärderad vid tidpunkten för placering av implantat och/eller belastning

Viktiga fynd

  • Data från 17 artiklar visade en genomsnittlig minskning av bennivån på 0,3 mm från placering av implantat till efter 5 år
  • Data från 62 artiklar visade en genomsnittlig minskning av bennivån på 0,3 mm 1 år efter implantatbelastning, som förblev stabil under 5 år
  • Den totala överlevnadsfrekvensen för implantaten var >98 %

Studierna utfördes både på lärosäten och privata mottagningar, allmänna såväl som specialiserade.

 

* Standardnorm (mindre än 1 mm benförlust under första belastningsåret och mindre än 0,2 mm årligen därefter, vilket planar ut till omkring -1,5 mm efter 5 års belastning) enligt: Albrektsson T. et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1(1):11-25, Albrektsson T. and Zarb GA., Int J Prosthodont 1993;6(2):95-105, Roos J. et al., Int J Oral Maxillofac Implants 1997;12(4):504-514.

** Nivån för ASTRA TECH Implant System enligt data från 62 artiklar (publicerade i engelskspråkiga, expertgranskade tidskrifter) som presenterar radiologiska data från studiekohorter på minst 10 patienter som genomgått kirurgiska standardingrepp och följts upp under minst 1 år efter belastning. Litteratursökningen genomfördes i september 2014.

Ett framgångsrikt implantatsystem måste utgöras av flera samverkande funktioner.

 
Se den vetenskapliga recensionen av bibehållandet av den marginala bennivån.
 
049