Allt finns i dokumentationen

Du kan lita på DENTSPLY Implants för solid dokumentation och pålitliga, kliniska resultat. Våra produkter är väldokumenterade. Dokumentation är en integrerad och grundläggande del av utvecklingsprocessen inom DENTSPLY Implants.

Det omfattande studieprogrammet inkluderar mer än 1300 publicerade, vetenskapliga referenser som stödjer våra produkter.

Publikationer

Publikationer


En referenslista på originalartiklarna som publicerats i granskade tidskrifter på produkter från DENTSPLY Implants.

 
Hur man läser en artikel.
 
049